MediaWiki:Common.js

Da Escola Finaly.

Nota: dopo aver salvato, potrebbe essere necessario pulire la cache del proprio browser per vedere i cambiamenti.

 • Firefox / Safari: tenere premuto il tasto delle maiuscole Shift e fare clic su Ricarica, oppure premere Ctrl-F5 o Ctrl-R (⌘-R su Mac)
 • Google Chrome: premere Ctrl-Shift-R (⌘-Shift-R su un Mac)
 • Internet Explorer: tenere premuto il tasto Ctrl e fare clic su Aggiorna, oppure premere Ctrl-F5
 • Opera: Vai nel Menu → Impostazioni (Opera → Preferenze su un Mac) e poi in Privacy & sicurezza → Pulisci dati del browser → Immagini e file nella cache.
/* Il codice JavaScript inserito qui viene caricato da ciascuna pagina, per tutti gli utenti. */

/* Es carregarà per a tots els usuaris, i per a qualsevol pàgina, el codi JavaScript que hi haja després d'aquesta línia. */

/*HERE STARTS THE WORKING-CODE OF "METABOXES"*/

 /* Funcionament de la Plantilla:Metacaixa
 Implementat per: Usuari:Peleguer - Vikipedia-ca
 Actualitzat per Joanjoc seguint les indicacions d'en Martorell
 http://ca.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Common.js
 */

 function MetaCaixaInit(){
 //S'executa al carregar-se la pàgina, si hi ha metacaixes,
 // s'assignen els esdeveniments als botons
 //alert("MetaCaixaInit");

 var i=0    //Inicialitzem comptador de caixes
 for (i=0;i<=9;i++){
   var vMc = document.getElementById("mc"+i);
   if (!vMc) break;
   //alert("MetaCaixaInit, trobada Metacaixa mc"+i);

   var j=1  //Inicialitzem comptador de botons dins de la caixa
   var vPsIni = 0 //Pestanya visible inicial
   for (j=1;j<=9;j++){
    var vBt = document.getElementById("mc"+i+"bt"+j);
    if (!vBt) break;
    //alert("MetaCaixaInit, trobat botó mc"+i+"bt"+j);
    vBt.onclick = MetaCaixaMostraPestanya;     //A cada botó assignem l'esdeveniment onclick
    //alert (vBt.className);
    if (vBt.className=="mcBotoSel") vPsIni=j; //Si tenim un botó seleccionat, en guardem l'index
   }
   //alert ("mc="+i+", ps="+j+", psini="+vPsIni );
   if (vPsIni == 0) { //Si no tenim cap botó seleccionat, n'agafem un aleatòriament
     vPsIni = 1+Math.floor((j-1)*Math.random()) ;
     //alert ("Activant Pestanya a l'atzar; _mc"+i+"bt"+vPsIni +"_");
     document.getElementById("mc"+i+"ps"+vPsIni).style.display = "block";
     document.getElementById("mc"+i+"ps"+vPsIni).style.visibility = "visible";
     document.getElementById("mc"+i+"bt"+vPsIni).className="mcBotoSel";
   }
 }
 }

 function MetaCaixaMostraPestanya(){
 //S'executa al clicar una pestanya,
 //aquella es fa visible i les altres s'oculten
 var vMcNom = this.id.substr(0,3); //A partir del nom del botó, deduïm el nom de la caixa
 var vIndex = this.id.substr(5,1); //I l'index

 var i=1
 for (i=1;i<=9;i++){    //busquem totes les pestanyes d'aquella caixa
   //alert(vMcNom+"ps"+i);
    var vPsElem = document.getElementById(vMcNom+"ps"+i);
    if (!vPsElem) break;
    if (vIndex==i){ //Si és la pestanya bona la mostrem i canviem la classe de botó
        vPsElem.style.display = "block";
        vPsElem.style.visibility = "visible";
        document.getElementById(vMcNom+"bt"+i).className="mcBotoSel";
    } else {       //Sinó, l'ocultem i canviem la classe de botó
        vPsElem.style.display = "none";
        vPsElem.style.visibility = "hidden";
        document.getElementById(vMcNom+"bt"+i).className="mcBoto";
    }
 }
 return false; //evitem la recàrrega de la pàgina
 }

 addOnloadHook(MetaCaixaInit);

 /*HERE FINISHES THE WORKING-CODE OF "METABOXES"*/